Het leren onderzoeken van al die verschillende, soms tegengestelde kanten van mijzelf was enorm verrijkend en helpt mij ook in het coachen en begeleiden van anderen daarin

Ik ben coach en raadgever voor mensen in organisaties. Ik coach professionals en leiders die willen werken aan thema’s als samenwerking, groei & ontwikkeling, zingeving, zelfbewustzijn en -positionering, leiderschap, communicatie, gevoel van vastlopen of relaties met de omgeving.

Als raadgever adviseer ik leiders die ondersteuning kunnen gebruiken bij problemen in hun organisatie waar geen duidelijke oorzaak voor te vinden is. In situaties waar gebruikelijke interventies niet blijvend helpen. Waar er goede wil is, maar het toch steeds niet lukt het voor elkaar te krijgen. Waar patronen zich in de organisatie lijken te herhalen of de energie keer op keer wegstroomt.

Ambitie

Kijkend naar het verhaal van mijn leven ben ik via een kronkelig pad op dit punt terecht gekomen. Als klein meisje was ik een dromer die goed haar best wilde doen. Vanuit mijn opvoeding kreeg ik mee dat je in de keuze voor een opleiding niet voor de makkelijkste weg koos. Dat je een stevige ambitie voor het vervolg neerzette.

Daarom was het vanzelfsprekend dat ik naar het gymnasium ging, een technisch vakkenpakket koos en altijd zonder zeuren mijn huiswerk maakte. Een techneut in hart en nieren was ik overigens niet. Ik kon geen fietsband plakken en haakte halverwege de cursus programmeren op school af omdat het me niet boeide. Ik hield meer van toneelspelen en Frans spreken. Omdat ik goed was in wiskunde besloot ik informatica aan de Technische Universiteit Delft te gaan studeren, (toen) het vak van de toekomst! 

Loopbaan

Ik werd ingenieur. Nooit is bij mij de vraag opgekomen of het pad dat ik was ingeslagen eigenlijk bij mij paste. Ik ging als manager werken, in grote en kleinere bedrijven. Ik had een mooie loopbaan waarin het me op inhoudelijk vlak makkelijk af ging. Alles in de onderstroom was minder vanzelfsprekend: hoe leid ik mijn team, welke rol neem ik, hoe krijg ik veranderingen gedragen of hoe beïnvloedt de organisatiecultuur ons gedrag? 

Mijn basishouding was om te managen vanuit mijn eigen slimheid, kennis en resultaatgerichtheid. Zo probeerde ik ook andere mensen naar een hoger niveau te brengen. Inmiddels snap ik waarom dat niet altijd lukte…

Verbeelding en fantasie

Bij een groot verandertraject, later in mijn loopbaan, ontdekte ik het fenomeen storytelling. Het inzetten van verhalen, verbeelding en fantasie in de organisatie bleek prachtig te werken. Je kon er de toekomst mee vormgeven en mensen in mee nemen. In het werken met verhalen kwam een bepaalde energie bij mij los die ik nog niet kende.  Het leek alsof er een ander stuk van mij tot leven kwam. Het was heerlijk om tegenover het analytische en rationele (tot dan toe mijn belangrijkste gereedschap in het uitvoeren van mijn werk) iets nieuws te kunnen zetten. Langzamerhand begon ik me af te vragen of ik nog wel op mijn plek zat in de management rol die ik had.

Ontwikkeling

Het duurde uiteindelijk nog enige tijd voordat ik mijn baan opzegde. Daar moest een coach en een stevige portie zelfreflectie aan te pas komen. Ik begon voor mezelf, in eerste instantie als story-coach, met Spark. Die stap, die ik eind 2011 maakte, is de start geweest van een persoonlijke transformatie, van denken naar (ook) voelen. Van oplossingen aandragen naar (ook) luisteren. Dat leidde in 2013 tot certificering als coach door MMS. Het leren onderzoeken van al mijn verschillende, soms tegengestelde kanten, was enorm verrijkend en helpt mij in het coachen en begeleiden van anderen daarin. 

In de jaren daarna heb ik me verdiept en gecertificeerd in Double Healix: een fascinerend model voor menselijke ontwikkeling, benaderd vanuit de verhalende psychologie. Met mijn coachees start ik door naar het persoonlijke verhaal van hun leven te luisteren. Het is een krachtige manier om elkaar op een dieper niveau te leren kennen en een waardevol uitgangspunt voor de gesprekken. Vanuit het verhalende perspectief werk ik ook graag met filmbeelden. 

In 2018 rondde ik de opleiding Systeemdynamiek in Organisaties bij het Bert Hellinger Instituut af. Een meer systemische kijk bleek een belangrijk stuk van de puzzel om mij verder te brengen in mijn werk met mensen in organisaties. In 2019 maakte ik deze systemische kijk compleet met Familieopstellingen en systemisch coachen. Ook voor mezelf bleek het enorm helend om op deze manier onzichtbare patronen vanuit mijn familiesysteem te kunnen ontdekken, te hanteren en vervolgens met meer kracht in het leven te kunnen staan. Deze invalshoek neem ik altijd mee in het luisteren naar de persoonlijke verhalen.

Uitzoomen

Als ingenieur ben ik opgeleid met het uitgangspunt dat je problemen oplost door in te zoomen op de details en die te analyseren. Het was een grote stap om ook uit te gaan zoomen en naar een organisatie of familiesysteem als geheel te leren kijken: als een levend en zelfregulerend systeem. En daarbij oordeelloos waar te nemen wat zich aan informatie toont, met de bereidheid om alle kennis die ik heb naast me neer te leggen. Ik koester de mogelijkheden die zich openen door nu ook anders te kijken. Met de erkenning dat het onbewuste een grote sturende factor is in het menselijk handelen. Groter dan ik voor mogelijk had gehouden.

Coach, Raadgever, Opsteller, Inspirator met filmlezingen

Als coach en opsteller faciliteer ik, beweeg ik mee, spiegel, luister, daag uit, geef een andere kijk, maar géén oplossing en stel ik die ene vraag waar het om gaat. Als raadgever zet ik mijn eigen kennis en ervaring in voor organisaties. Ik help hen om van perspectief te wisselen: met indien nodig een stevig advies. Het geven van filmlezingen over leiderschap & ontwikkeling doe ik om te inspireren en uit te dagen, maar vooral ook om te raken in het hart.