Elsemiek Meijs Coach en Raadgever Voor mensen, in organisaties
01.

COACH en raadgever

Anders kijken naar wat er is.
Gericht op kracht en vitaliteit
02.

INSPIRATIE

Filmlezingen. Workshops over
leiderschap en ontwikkeling.
03.

OPSTELLINGEN

Organisatieopstellingen
en familieopstellingen
Het verhaal van je leven
Ik kijk naar de menselijke ontwikkeling met een narratief psychologische blik.

Als mensen doorlopen wij, onbewust, iedere keer opnieuw dezelfde stappen: het is het universele verhaal van de mens.

De herkenning van je eigen verhaal in dat van anderen werkt helend.

Bij mijn coaching zet ik regelmatig filmbeelden in: die inspireren en leiden tot bewustwording op een dieper niveau.

Systemisch kijken
Menselijk gedrag proberen we vaak te verklaren door persoonlijke eigenschappen te onderzoeken.

Systemisch kijken is anders: je kijkt naar de dynamiek van de systemen waarin mensen functioneren. Je zoomt uit en kijkt naar de patronen. En daarvan probeer je de (on)logica te begrijpen.

Op deze manier kan ik je helpen een organisatie vraagstuk te ontrafelen of de invloed van je familiewortels op jouw (werk)gedrag (h)erkennen.

Polariteiten integreren
Denken en voelen, geven en nemen, daadkracht en afwachten, controle en overgave.

Het opzoeken van de verzoening tussen dit soort universele spanningsvelden, in onszelf en tussen ons en anderen, zie ik als sleutel om kracht en kwetsbaarheid te verenigen.

Daarmee kun je met meer stevigheid in het leven staan.

Ik help je de verschillende kanten van jouw persoonlijkheid te onderzoeken.
Je bent
de storyteller

van je eigen
leven

en je kunt
je eigen legende
creëren, of niet ..
Isabel Allende